Magunkról

Elérhetőségünk

Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ
H-6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Telefon/fax: 62/544-780
E-mail: iroda@ifjusagkutatas.hu
Közhasznú nyilvántartásba vétel száma: Pk.60.149/2004
Adószám: 18473872-2-06
Számlaszám: 57400217-11080680


Az alapítvány legfőbb céljai:

• Az ifjúságkutatás olyan irányának kialakítása, melynek eredményei felhasználhatók mind a piac (kommunikáció, marketing, üzleti világ) mind a humán területeken (szociológia, pedagógia, művészet, kultúrszociológia).
• A Európai földrajzi régióban élő fiatalok és a társadalmi környezet tematikájában való kutatások elősegítése. Az ifjúságkutatások szervezése, támogatása.
• Az alsó fokú-, a közép- és felsőoktatás, a munka világa, a demokratikus társadalom működésének gyakorlása, a közösségi kezdeményezések, az egészséges életmód (életvezetés, a fiatalok karriertervezése, és az életpálya-modellek), továbbá az ifjúsági környezetvédelem és környezeti nevelés területén fellépő irányvonalak, tendenciák társadalomtudományi alapú vizsgálata
• A fiatal kutatók és az ifjúsági munkában dolgozó szakemberek a magyar és a nemzetközi tudományos életben való eligazodáshoz és helytálláshoz való szakmai felkészülésének szervezése és támogatása.
• Konferenciák, eszmecserék, értekezletek, előadások, beszélgetések, képzések, tréningek szervezése az ifjúsági kutatások és interdiszciplináris környezete tematikájában.
• Az ifjúsági kutatások magyarországi és nemzetközi kommunikációjának szervezése, támogatása. Az ifjúságkutatás tudományos arculatának erősítése.


Az alapítvány a fentiek elérése érdekében a következő feladatokat látja el:

• Társadalomtudományi kutatásokat szervez és végez.
• Közvélemény- és piackutató tevékenységet végez.
• Tudományos konferenciákat szervez és rendez.
• Szakmai eszmecseréket, találkozókat szervez és rendez.
• Oktatási és ismeretterjesztő tevékenységet végez.
• Előadásokat tart.
• Előadásokat, előadóesteket szervez és rendez.
• Adatbanki tevékenységet végez.
• Publikációs tevékenységet végez.
• Szakmai közleményeket ad ki.
• Könyveket ad ki.
• Lapot ad ki.
• Társadalomtudományi ösztöndíjakat hirdet.
• Pályázatokat hirdet.
• Pályázatokat ír, segít, koordinál és támogat.
• Tanulmányutakat, szakmai cserekapcsolatokat szervez.
• Közhasznú céljai elérése érdekében vállalkozási tevékenységet folytat.


Az EIKKA képviselői

Az EIKKA alapító elnöke Gábor Kálmán (1948-2009). Szegeden érettségizett a Radnóti Miklós Gimnáziumban, majd a JATÉ-n magyar-történelem-pedagógia szakon tanult, Budapesten szociológiát hallgatott, amiből később egyetemi doktori címet és PhD minősítést szerzett. A szegedi Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszék alapító tagja volt. A nyolcvanas évektől a társadalmi átalakulás és az ifjúsági korszakváltás témakörben folytatott kutatásokat. Ezen belül kiemelt kutatási területe volt a fiatalok nemzetközi összehasonlító vizsgálata (A magyar és német fiatalok kulturális mintái, A határon túli magyar fiatalok élettervezése és értékorientációi). A kilencvenes évek eleje óta foglalkozott a helyi társadalom és ifjúság helyzetének vizsgálatával, a középosztályosodás, valamint a felsőoktatási életszakasz kérdéseivel. Legnagyobb hatású kutatási témája az ifjúsági kultúra változásait tárta fel, benne a fesztiválozó ifjúság, továbbá a fiatalok fogyasztói és kommunikációs státuszának szisztematikus vizsgálatával. Vezető kutatóként vett részt a legnagyobb ifjúsági vizsgálatokban: Ifjúság 2000, Ifjúság 2004, Ifjúság 2008 (magyarországi) és MOZAIK 2001 (határon túli magyar fiatalok). Az Oktatáskutató Intézet, a Felsőoktatási Kutatóintézet és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főmunkatársaként végzett kutatásai és tudományos felismerései alapvetően meghatározták a legutóbbi húsz év hazai ifjúságszociológiáját. Az ELTE, az SZTE, a ZSKF, és a BBTE (Kolozsvár) oktatója volt. Alapító elnöke volt az Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központnak (EIKKA). A Belvedere kiadó Ifjúsági korszakváltás című könyvsorozatának szerkesztőbizottsági elnöke, az Erdélyi Társadalom és az Új Ifjúsági Szemle című folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja volt. Tudományszervezői tevékenységét a Magyar Szociológiai Társaság Ifjúságszociológiai szakosztályának elnökeként is kifejtette. A Szegedi Tudományegyetem szociológia (egyetemi szak), ifjúságsegítő (felsőfokú szakképzés) és ifjúsági tanulmányok (szakirányú továbbképzés) képzéseinek alapító oktatója.

JANCSÁK CSABA (1972) szociológus. Végzettség: magyar-történelem-pedagógia (JGYTF, Szeged, 1995), szociológia (JATE, Szeged, 2000). A Belvedere Meridionale munkatársa (1992-), kiadóvezető (2001-). A kilencvenes évek végén csatlakozik Gábor Kálmán kutatócsoportjához. Kutatási területei: az egyetemi-főiskolai hallgatók kulturális fogyasztása, az ifjúság participációja, a magyarországi egyetemi ifjúsági mozgalmak (1956, 1983-90) és az egyetemi autonómia kérdésköre, továbbá 2005-től a magyarországi pedagógusképzésben résztvevő hallgatók világa. A Szegedi Tudományegyetem oktatója. Az EIKKA igazgatója.

BIRÓ ISTVÁN (1979) egészségfejlesztési szakértő.
Végzettség: gyógytornász (Szegedi Tudományegyetem, 2004).
T.: Vajdasági Ifjúsági Fórum elnökségi tag (1996-1997),
SZTE EFK Hallgatói Önkormányzat elnök (2002-2004),
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elnökségi tag (2003-2004),
Bursa Hungarica Ösztöndíj Bizottság tag (2003),
Szeged MJV Közművelődési Tanács tag (2004),
Magyar Ifjúsági Konferencia képviselő (2004-2005),
Egészségfejlesztési Tudományos Egyesület ügyvezető (2006-2010).

Szakterülete: hippoterápia.
Oktatási és kutatási területei: ifjúsági érdekegyeztetés és érdekvédelem; civil szektor működése; országhatárokon átívelő magyar-magyar ifjúsági kapcsolatok.
A Szegedi Tudományegyetem oktatója. Az EIKKA gazdasági vezetője.